Электрондық коммерция үшін жаһандық нарық!
Параметрлер

Аударма автоматты түрде жасалады, негізгі заң тілі - ағылшын тілі.

ДОГОВОР-ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ.

CONTRACT OFFER FOR THE PROVISION OF SERVICES.