Make Our City Better!

Search Ukraine - community events

Назад
...
Search community events

street Maksymovych, 24, Vinnytsia, Ukraine

17.07.2017-28.12.2018
Su 10 : 00 до 18 : 00
from 20 uah. to 40 uah.

Konyakina St, 33А, Luts'k, Volyns'ka oblast, Ukraine, 43000

23.08.2017-12.08.2018

prospekt Viacheslava Chornovola, 2, Lviv, Ukraine

10.09.2017
, 17.09.2017
, 24.09.2017
, 01.10.2017
, 08.10.2017
, 15.10.2017
, 22.10.2017
, 29.10.2017
50 uah.

vulytsia Andriia Pervozvannoho, 1, Vinnytsia, Ukraine

27.09.2017-31.10.2017
Su 10 : 00 до 20 : 00
40 uah.

PRE!FEST TOUR

No reviews

Peremohy St, 10, Zhytomyr, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraine

22.10.2017
Su 17 : 00 до 20 : 00
60 uah.

prospekt Viacheslava Chornovola, 2, Lviv, Ukraine

22.11.2017
We 19 : 00 до 21 : 00
from 400 uah. to 1200 uah.

prospekt Viacheslava Chornovola, 2, Lviv, Ukraine

12.12.2017
Tu 19 : 00 до 21 : 00
from 400 uah. to 14000 uah.
Completed

vulytsia Haharina, 11, Cherkasy, Ukraine

15.10.2017
Su 09 : 00 до 17 : 00
from 75 uah. to 1500 uah.
Completed

Hope Meyher

No reviews

Sholom-Aleikhema street, 4/26, Dnipro, Ukraine

14.10.2017
Sa 19 : 00
from 350 uah. to 700 uah.
Completed

prospekt Viacheslava Chornovola, 2, Lviv, Ukraine

08.10.2017
Su 19 : 00 до 21 : 00
from 100 uah. to 300 uah.