I

Search Ukraine - business training

Назад
...
Search business training

Paris Commune Street, 7, Cherkasy, Ukraine

01.11.2017-30.04.2018

Vasylya Poryka St, 16, Vinnytsia, Vinnyts'ka oblast, Ukraine, 21000

11.11.2017
, 25.11.2017
, 09.12.2017
, 16.12.2017
, 23.12.2017
Sa 11 : 00 до 13 : 00
400 uah.

Starokozatska Street, 43, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine, 49000

07.12.2017-07.01.2018
from 1800 uah.

Starokozatska Street, 43, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine, 49000

08.12.2017-08.01.2018
from 300 uah.

Starokozatska Street, 43, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine, 49000

08.12.2017-08.01.2018
from 4500 uah.

Starokozatska Street, 43, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine, 49000

08.12.2017-08.01.2018
from 1000 uah.

Mykhaila Hrushevskoho Street, 19, Ivano-Frankivsk, Ukraine

13.12.2017
We 18 : 00 до 20 : 00

street Chornovola, 7, Ivano-Frankivsk, Ukraine

14.12.2017
Th 17 : 00 до 19 : 00
100 uah.
Completed

Dmitry Komarov

No reviews

Sobornosti St, 58, Poltava, Poltavs'ka oblast, Ukraine

01.12.2017
Fr 18 : 00 до 20 : 00
from 100 uah. to 350 uah.