I

Search Ukraine - book exhibition

Назад
...
Search book exhibition

Kafedralna vulytsia, 1А, Lutsk, Volynska oblast, Ukraine

15.08.2017-31.12.2018
Su 10 : 00 до 19 : 00

vulytsia Kopernyka, 15, Lviv, Ukraine

11.01.2018-30.09.2018

street Nezalezhnosti, 40, Ivano-Frankivsk, Ukraine

22.02.2018-28.02.2018

street Chaykovskogo, 7, Lviv, Ukraine

24.02.2018
Sa 18 : 00 до 20 : 00

Ivana Mazepy Street, 23, Chernihiv, Ukraine

08.03.2018
Th 19 : 00 до 21 : 00
from 120 uah. to 280 uah.

street Chaykovskogo, 7, Lviv, Ukraine

08.03.2018
Th 18 : 00 до 20 : 00

street Chaykovskogo, 7, Lviv, Ukraine

11.03.2018
Su 16 : 00 до 20 : 00

street Chaykovskogo, 7, Lviv, Ukraine

25.03.2018
Su 19 : 00 до 21 : 00
from 80 uah. to 280 uah.

Ivana Mazepy Street, 23, Chernihiv, Ukraine

17.04.2018
Tu 20 : 00 до 22 : 00
from 150 uah. to 550 uah.
Completed

street Chaykovskogo, 7, Lviv, Ukraine

17.02.2018
Sa 18 : 00 до 20 : 00